اسپیسر نیلینگ

اسپیسر نیلینگ یا نلینگ قطعه ای است که جهت در مرکز قرار دادن نیل در عملیات نیلینگ و انکراژ میلگرد ها به کار می رود.

اسپیسر نیلینگ برای میلگرد تا سایز 32 مناسب می باشد و در سایز های 10 و 20 میلیمتر تولید می شود.

اسپیسر نیلینگ
اسپیسر نیلینگ