اسپیسر مینی چیر

اسپیسر مینی چیر

قطعه ای است سبک جهت استفاده در سازه های سبک و با تراکم میلگرد کم مانند سقف ها

در سایز های 20 ، 25 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 و 75 میلیمتر تولید می گردد. برای میلگرد های 6 تا 18 کاربرد دارد.

اسپیسر مینی چیر
اسپیسر مینی چیر