اسپیسر هارد چیر

اسپیسر هارد چیر

این قطعه مناسب برای سازه های سنگین مثل فنداسیون می باشد.

در سایز های 25 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 75 و 100 میلیمتر تولید می شود. برای آرماتور های 16 تا 32 کاربرد دارد.

ضخامت و وزن این قطعه بسیار مهم می باشد ، زیرا در صورت نازک و سبک بودن به راحتی زیر میلگرد می شکند. پس قبل از خرید از ضخامت و وزن قطعه اطمینان حاصل نمایید تا متحمل خسارت های بعدی نگردید.

اسپیسر هارد
اسپیسر هارد