اسپیسر سوپر چیر

اسپیسر سوپر چیر

این اسپیسر مناسب برای سازه های فوق سنگین و فنداسیون های با تراکم میلگرد بالا کاربرد دارد.

در سایز های 50 ، 75 و 100 میلیمتر تولید می گردد و برای آرماتور های 8 تا 25 مناسب است.

اسپیسر سوپر چیر
اسپیسر سوپر چیر