اسپیسر دوبل چیر

اسپیسر دوبل چیر

قطعه اقتصادی و مناسب جهت سازه های دو مش با تحمل وزن مناسب

در سایز های 80 ، 90 ، 100 ، 110 ، 120 ، 130 و 150 میلیمتر تولید می شود. پایه ی پایینی بدون محدودیت سایز میلگرد و پایه ی فوقانی جهت میلگرد های 8 تا 20 کاربرد دارد.

اسپیسر دوبل چیر
اسپیسر دوبل چیر