اسپیسر مکس چیر

اسپیسر مکس چیر

این قطعه جهت استفاده در سازه های نیمه سنگین مثل تیر ها و دال ها می باشد.

در سایز های 25 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 و 75 میلیمتر تولید می شود. برای آرماتور های 10 تا 20 کاربرد دارد.

ضخامت و وزن این قطعه بسیار مهم می باشد ، زیرا در صورت نازک و سبک بودن به راحتی زیر میلگرد می شکند. پس قبل از خرید از ضخامت و وزن قطعه اطمینان حاصل نمایید تا متحمل خسارت های بعدی نگردید.

اسپیسر مکس چیر
اسپیسر مکس چیر