اسپیسر سان چیر

اسپیسر سان چیر

قطعه ی مناسب جهت استفاده در سازه های عمودی مانند دیوار و ستون

در سایز های 15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 و 75 میلیمتر تولید می گردد و برای میلگرد های سایز 6 تا 32 مناسب می باشد.

اسپیسر سان چیر
اسپیسر سان چیر